Koduleht plakkart.com valmis WordPressi baasil 19.06.2019 tänu KoduleheKoolitustele (OÜ Collectiv). Kodulehte haldab Plakk ART OÜ esindaja Ewa-Kaisa Plakk (edaspidi EKP) isikus. Käesolev küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitikateavitus (edaspidi KKPT) sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas ja miks EKP (isiku)andmeid kogub ja töötleb ning jagab.

Isikuandmed on mis tahes teave (nimi, aadress, e-posti aadress) tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kes külastab kodulehte ewakaisa.com. Isikuandmete korral tuleb rääkida privaatsusest, küpsistest ja muust. Inimese eraelu on püha ja seega ei tohi teisele teha seda, mida sa ei taha ise kogetud saada. Mitte kunagi ei viska ma prügi sisse ümbrikku, millel kellegi nimi peal. Samuti ei jaga kunagi teiste aega, raha ega ressurssi, ega taha, et seda ka minuga tehakse. Kodulehe poliitika nõuab privaatsustingimusi ja seega ei saa üle ega ümber delikaatsetest isikuandmetest.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta kodulehega seotud isikute privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega, lähtudes andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja seda ma ka teha kavatsen. Samas tuleb mainida, et kasutades veebilehte ewakaisa.com, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud KKPT-s.

 1. Kelle andmeid EKP töötleb? Kliendid, kes on saatnud päringu või sooritanud ostu kodulehe www.ewakaisa.com kaudu, on jätnud oma andmed. EKP ei kogu ega analüüsi isikute andmeid, kes kodulehe kaudu ühendust võtavad, aga vaatamata sellele nimetatakse seda töötlemiseks. Tegelikult ei töötle EKP kedagi ega midagi. Küll aga tuleb vahel kontakt salvestada, aga selle info põhjal ei koostata andmebaasi. Isikuandmed, mis on kättesaadavad avalikest allikatest, ei vaja nagunii töötlust.
 1. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

EKP töötleb isikuandmeid selleks, et täita oma (lepingulisi) kohustusi pakkumaks (potentsiaalsetele) klientidele kvaliteetset teenust ja informatsiooni. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vajadus pakkuda kliendile korrektset toodete-teenuste kvaliteeti. Kui kodulehe kaudu võetakse ühendust, on viisakas kliendi soovile, küsimusele, päringule jne vastata, ja selleks tuleb kasutada kliendi jäetud kontakti. Turunduskanalitest (sh ewakaisa.com) kogutav informatsioon (andmed) annab ülevaate kliendi huvide kohta, et paremini mõista tema soove ja vajadusi. See info annab võimaluse täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Pakkudes niiviisi kliendile paremat teenindust ehk kõik on parema homse nimel!

Plakk ART OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

veebilehe haldamine;

õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

kliendi päringutele vastamine;

toodete/tellimuste õigeaegne kohale toimetamine jms.

 1. Kuidas andmeid kogutakse?

Andmete kogumine pole raha sukasäärde kogumine. Kui klient võtab kodulehe kaudu ühendust, on ta oma nõusoleku kontakti kasutamiseks andnud. EKP saab lubada seda, et neid andmeid ei kuritarvitata ega anta edasi kolmandatele isikutele.

Isikuandmete liigitus

 1. Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Iga koduleht kasutab nö küpsiseid. Toitumisest teame, et liigne küpsiselembus pole hea kehakaalule. Küpsised veebisaidil aitavad aga meelde jätta külastaja eelnevaid valikuid ja seega ärge imestage, kui pärast minu maalide imetlemist hakkate neid ikka ja jälle nägema. Kuni lõpuks ka mõne ostate! 🙂

Foto: Laura Strandberg (autori loal)

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale. See  salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ja võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, aga kui see tundub vastukarva olevat, saab veebilehitseja seadistust muutes kustutada eelnevad salvestused. Selleks tuleks veidike internetist ringi kolida ja infot koguda!

Ka plakkart.com vajab kodulehe töös hoidmiseks „küpsiseid“. Kodulehega tutvudes (seda avades) annab iga külastaja nö vaikimisi nõusoleku. Teadmatus ei vabasta vastutusest ja seega tuleb end kõigega kurssi viia. Ka sellega, et igasugune looming on autorikaitse objekt. Autoriõiguse seadusega saab tutvuda:

Autoriõigus

Kodulehel plakkart.com oleva pildimaterjali kasutamiseks tuleb kirjalikult pöörduda autori Ewa-Kaisa Plakk poole plakkewakaisa@gmail.com. Blogitekstid on vabalt jagatavad, eeldusel, et neid ei kasutatakse EKP maine kahjustamiseks.

❤️

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Plakk ART OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Plakk ART OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Plakk ART OÜ:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet veebilehe kasutamise kohta. Näiteks milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised (nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised) ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada.
 • reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Selle keelamiseks avage MZ pärusmaa ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks leiate internetist:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

5.Plakk ART OÜ võib töödelda järgmisi (isiku)andmeid:

Tegelikult ei hakka keegi neid töötlema, vaid pigem kasutama. Kui klient jätab koos päringu või ostu sooviga oma kontaktid, tuleb talle vastamiseks neid ka kasutada. Kui targad nimetavad seda töötlemiseks, siis palun väga. Seega kasutab EKP töötlemiseks:

kliendi kontaktandmeid (nimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber).

automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

kasutaja toimingud seoses Ewakaisa OÜ e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

Plakk ART OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike. 

 1. Isikuandmete jagamine

EKP ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) majanduspiirkonda ega jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ka Euroopa Liidu sees. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote / teenuse pakkumise eesmärgil. Luban, et ei külasta ühtegi klienti ja postkaarte saadan vaid kliendi soovile tuginedes.

Isikuandmeid jagatakse järgmistel juhtudel:

 • Toodete kulleriga saatmisel on vaja pakendile panna kirja kontaktandmed ja seega on sellest teadlikud kullerteenust osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid.
 • Võlgade sisse nõudmisel ehk ei soovita mulle võlgu jääda, sest siis olen sunnitud ühendust võtma võlgade sissenõudmisteenuste osutajatega ja edastama neile vajalikud andmed.
 • Seadusest tulenevate päringute tõttu (kohus, politsei jne).
 • Avaliku tagasiside kaudu, mis toimub kliendi nõusolekul.
 1. Isiku(andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

EKP võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on selleks soovi avaldanud ja andnud oma kontaktandmed. Andmeid kasutatakse ühekordselt ja neid ei säilitata. Kliendi uuel kontakteerumisel annab klient oma kontaktid uuesti.

Ajutine isikuandmete turvaline säilitamine on Plakk ART OÜ kõrgeim turvalisuspunkt. Püüame vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist ja kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ning puutumatust. Kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestatud mõistlikud meetmed ja Plakk ART OÜ on rakendanud  tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kaitsmaks kliendi isikuandmeid.

Plakk ART OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub vajadusest vastata päringutele, lahendada probleeme ja täita seadusejärgseid dokumentide (arvete, lepingute, kokkulepete jms) säilitamise nõudeid. Kui isikuandmeid enam ei vajata ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse tehingut puudutavad isikuandmed.

 1. Kliendi  (andmesubjekti) õigused

Vahel tundub, et kliendil on rohkem õigusi, kui teenuse pakkujal. Öelda, et kliendil on õigus pääseda ligi Plakk ART OÜ töödeldavatele isikuandmetele, tundub juba eos jabur olevat. Kui klient on ekslikult saatnud ebatäpsed andmed (telefoninumber vms), saab ta seda viga parandada ja saata uued, parandatud andmed. Kui Klient on arvamusel, et  Plakk ART OÜ on isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peab ta kindlasti ühendust võtma kirjalikult e-posti aadressil plakkewakaisa@gmail.com ja selgitama oma seisukohti faktiliselt.

Meil kõigil on omad õigused ja kohustused. Koduleht plakkart.com on loodud selleks, et pakkuda inimestele inspiratsiooni ja jagada muljeid, mis on kodulehe haldajat mingil hetkel kõnetanud. Kui kliendile mingil põhjusel see koduleht ei meeldi, on tal alati võimalus leht ristist sulgeda ja mitte naasta.

Kõigil klientidel (sh ka teenuse pakkujal) on alati õigus pöörduda ajakirjanduse, tarbijakaitse, andmekaitse inspektsiooni ja kohtu poole.

 1. Muud sätted ja lõppsõna

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale (KKPT) kohalduvad Eesti Vabariigi seadused ja loodetavasti ei tule poliitikast tulenevaid vaidlusi ega nõudeid  lahendada mitte kunagi Harju maakohtus.

Plakk ART OÜ võtab õiguse KKPT-t ühepoolselt muuta, teavitamata sellest üldsust. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel ja kui kliendile tundub, et mingi punkt on seal käsitlemata jäetud, võib ta saata vastava ettepaneku/soovituse e-postile plakkewakaisa@gmail.com. EKP ei garanteeri, et see võetakse kasutusele.

Tuleb tõdeda, et privaatsustingimuste kirjutamine on omaette kunst ❤️

NB! Uudiskirju välja ei saadeta ega hakata saatma, sest inimestel on liigsest infost niigi kõrini. Kel soov, võib olla kursis kodulehel oleva blogiga ja jagada seda sotsiaalmeedias, pidades kinni ühest reeglist. Teadupärast on internetil pikk mälu ja seega soovitan pigem jätta kehv ning halvustav kommentaar kirjutamata, sest delikaatsus ja austav suhtumine on kõige alus! Ja alustama peaks igaüks iseendast!

Ewa-Kaisa Plakk

kodulehe haldaja